Референции

"ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД

„Търговските ни отношения с фирма „Флуидекс“ АД датират от 2008 г. През посочения период фирмата е доставяла за нас хидравлични компоненти Parker Hannifin, необходими за непрекъснатия процес на нашето производство. Фирма „Флуидекс“ АД винаги изпълнява нашите заявки в срок и оказва техническа помощ при необходимост.

Считаме, че фирмата е надежден и коректен бизнес партньор.“

ГЕОТРЕЙДИНГ АД

„Фирма „Геотрейдинг“ ООД дава настоящата референция в уверение на това, че предоставените от „Флуидекс“ АД продукти и услуги са в съответствие с предварителните ни задания и изисквания. С настоящата референция „Геотрейдинг“ дава отлична оценка за извършените от „Флуидекс“ АД доставки и разчита на по-нататъшно ползотворно сътрудничество с фирмата.

Бързата реакция, както и компетентното и професионално отношение ни кара да изразим удовлетворението си от закупеното оборудване и да препоръчваме „Флуидекс“ АД като надежден и коректен доставчик.“