Приложение

ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ И СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ

В продължение на много години, Parker Hannifin е основен доставчик на качествени компоненти и системни решения в индустрията на вятърни турбини и слънчеви панели, с изработка и инженерни съоръжения по целия свят, включително и водещите страни в Европа за вятърна енергия, като Дания, Германия, Испания и Холандия, както и Съединените щати и Китай.

МЕТАЛУРГИЯ И МЕТАЛООБРАБОТКА

НЕФТЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Parker е неразделна част от проучването и производството на нефт и газ в продължение на десетилетия. Този опит прави компанията ценен партньор в областта. Отличните технологични експерти на Parker, дават най-точните инженерни решения, които днешните енергийни компании търсят.

МИННА ИНДУСТРИЯ

В продължение на много години, Parker Hannifin е основен доставчик на качествени компоненти и системни решения за сонди и оборудване за минната индустрия, с производствени и инженерни съоръжения по целия свят, като се гарантира глобален сервиз и резервни части.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Parker Hannifin разполага с широка гама продукти, подходящи за селсксостопанската техника и производство. Модерните системи за контрол, филтрите, акумулаторите и други продукти са подходящи за различни видове селскостопанска техника.

ПЛАСТМАСА И ХАРТИЯ

В продължение на много години, Parker Hannifin е основен доставчик на качествени компоненти и системни решения за пластмаси, с производствени и инженерни съоръжения по целия свят. Продуктите на Parker се срещат в целия производствен и преработвателен процес на пластмаса и пластмасови изделия.

СТЪКЛАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Решенията на Parker Hannifin за химическата индустрия са предназначени за качествено, последователно и ефективно изпълнение на изискванията на клиентите от изследвания и развитие.

АВИО ИНДУСТРИЯ

Като основен и глобален лидер в предоставянето на системи за управление на течности и електронни системи за контрол на авио пазара, Parker Hannifin предлага и компоненти за гориво, обезопасяване, пневматика и приложения за използвано гориво.

АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ

Parker-Hannifin от години успешно интегрира цялостни решения, насочени към автомобилната индустрия и производството на автомобилни компоненти и части. Продуктите на Parker участват на всеки етап от производството на един автомобил.

КОРАБОСТРОЕНЕ

В продължение на много години, Parker Hannifin е основен доставчик на качествени компоненти и системни решения за морската индустрия и оборудване, с производствени и инженерни съоръжения по целия свят, като се гарантира сервиз и резервни части на глобално ниво.

АВТО-ПОДЕМНА ТЕХНИКА

Parker-Hannifin ясно подчертава своят ангажимент към автоподемната промишленост чрез продуктите, решенията и обслужването на клиентите, които вианги са съобразени с околната среда. Parker-Hannifin успешно интегрира продукти, насочени към нуждите на автоподемната индустрия повече от 50 години.

ТРАНСПОРТ

Parker дава своя голям принос в развитието на транспортната индустрия с постоянното предлагане на нови продукти, предлагащи подобрени функции и характеристики, които са предназначени да доставят пряка полза на клиентите. Богатата линия от продукти на Parker Hannifin включва: въздушни цилиндри, вентили, вакуумни генератори, подготовка на въздуха и т.н.

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ИНДУСТРИЯ

Parker Hannifin е един от големите световни доставчици на продукти и оборудване за хранително-вкусовата промишленост. Решенията на Parker се изпозлват в производствения процес и обработката на почти всички видове храни и напитки.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ

Продуктите на Parker Hannifin имат широко приложение при производството на всички видове електроенергия. Решенията на Parker са подходящи както за водно-електрическите електроцентрали и топло-електрическите централи, така и за АЕЦ.