За хидравликата

Думата „хидравлика“ най-общо се отнася до енергия, произведена чрез използване на течности под налягане. В днешно време хидравликата се дефинира като „използването на течност за генериране на мощност, сила или извършване на движение“.

Хидравличните системи съдържат следните ключови компоненти:

  • Течност – може да бъде на практика всякаква течност. Най-употребяваните хидравлични флуиди съдържат специално създадени петролни горива, които смазват и защитават системата от корозия;
  • Резервоар – играе ролята на склад за флуида и отделител за високата температура;
  • Хидравлична помпа – превръща механичната енергия в хидравлична, чрез притискане на хидравличния флуид под налягане от резервоара към системата;
  • Връзки – транспортират флуида до и от помпата през хидравличната система. Тези връзки могат да бъдат здрави метални тръби или гъвкави асемблирани маркучи. През тези връзки могат да провеждат флуида под налягане и вакуум. Хидравличните маркучи имат предимството да трансферират сила, използвайки леки компоненти, като същевременно са достатъчно гъвкави;
  • Хидравлични клапани – контролират налягането, посоката и дебита на флуидите;
  • Задвижки – превръщат хидравличната енергия в механична, която да свърши работата. Обикновено задвижките са под формата на хидравлични цилиндри. Хидравличните цилиндри се използват в селското стопанство, строителството и индустрията.

Въпреки, че има различни видове хидравлични цилиндри, връзки, помпи, клапани и други, базовата конструкция на хидравличната система е близка във всички приложения.

Защо хидравлични маркучи?

Използването на хидравлика за различни видове машини започва активно в началото на 40-те години на миналия век. Горе долу по това време, инженерите откриват, че хидравличните системи имат нужда от минимално пространство и тежест, за да произведат голяма сила. С увеличаване изпозлването на хидравлика, хидравличните маркучи започват постепенно да изместват металните тръби в хидравличните системи. Устойчивите на ръжда маркучи са лесни за монтиране и инсталиране и осигуряват гъвквавост и мобилност. Маркучите също така имат и способността да „обират” вибрациите, които често водят до проблеми при употребата на тръби. Маркучите са устойчиви на постоянните движения на хидравличната система, която постоянно избутва вода – по няколко пъти в секунда.

Днес хидравличните маркучи са най-широко използвания инструмент за пренос на сила и могат да бъдат открити на практика навсякъде. Селскостопанска техника, камиони, бусове и всякакъв вид техника, която се движи по земята използва хидравлични маркучи.

Хидравличните маркучи

Голямото разнообразие от приложения на хидравличните системи изисква различни размери и конструкции на маркучите, които да покриват отделните изисквания и условия на работа. Поради тази причина хидравличните маркучи се различават по своя размер, тегло, температура, брой и типове покритие, допустимо налягане, гъвкавост и други. За да изпълняват функциите, за които са предназначени безопасно, хидравличните маркучи се произвеждат според различни стандарти като SAE (Society of Automotive Engineers), DIN (Deutsch Industrie Norm) и ISO (International Standards Organization). Тези стандарти поставят специфични изисквания по отношение на конструкцията, размера, толеранса и минималните изисквания на работа за всеки тип хидравличен маркуч. Въпреки тези стандарти, никога не може да се гарантира еднакво представяне на всички произведени хидравлични маркучи и поради тази причина повечето индустрии се доверяват на доказани специалисти като Parker Hannifin.

Връзки

Връзките се използват за прикрепяне на маркуча към различни видове оборудване. Те представляват металните компоненти, прикрепени към маркуча, които помагат да се асемблира хидравличната система. Едната страна на куплонга се свърза към маркуча, а другата към различни типове оборудване за хидравличната система.