Тръби и тръбни скобиTръби

Всички тръби се подлагат на тест за разрушаване и съответно се маркират като доказателство.

Детайлна информация


Тръбни скоби

  • Горната и долната половини на скобата са идентични.
  • Вътрешното покритие на отвора на скобите предпазва от хидравлични удари и вибрации, като също така абсорбира осовите сили в тръбите.

Детайлна информация


Направи запитване