Нерегулируеми помпи


Ние предлагаме огромна гама от нерегулируеми хидравлични помпи с голям диапазон от обеми, присъединявания и настройки. Нашата гама включва:

 • Зъбни помпи.
 • Пластинкови помпи.
 • Пластинкови сдвоени и строени помпи.
 • Аксиално-бутални помпи.

Зъбни Помпи

 • Отлична производителност.
 • Висока ефективност.
 • Ниски нива на шум при високи работни налягания.
 • Стандартини присъединявания и отвори.
 • Възможност за интегриране на клапани.
 • Конфигурации с общ вход за паралелно свързане.

Детайлна информация


Пластинкови помпи

 • Голяма обща ефективност.
 • Висок въртящ момент.
 • Много ниско ниво на шум.
 • Ниска честота на пулсации.
 • Различни варианти от присъединявания и входове.
 • Широка гама от възможности за вграждащи клапани към моторите.

Детайлна информация


Сдвоени пластинкови помпи

 • Много ниско ниво на шум.
 • SAE или ISO стандарти.
 • Еднокомпонентен вал (без вътрешни ограничения за въртящия момент).
 • Едностранно засмукване.
 • Налични са 32 ориентации за входове, 16 различни корпуси за сдвоени помпи.
 • 1443 възможности за обем (от 5.8 до 268.7 cm3/rev) с обем не повече от 537,4 cm3/rev.
 • Обем комбинации с над T7B - T6C - T7D & T7E.
 • Висока мощност съпоставима към теглото.
 • Широка гама от възможности, които съществуват = различни валове, отвори и т.н.

Детайлна информация


Строени пластинкови помпи

 • Много ниско ниво на шум.
 • Едностранно общо засмукване.
 • SAE или ISO стандарти.
 • Налични са 128 ориентации за входове.
 • 15260 възможности за обем (от 5.8 до 268.7 cm3/rev) с обем не повече от 638 cm3/rev.
 • Еднокомпонентен вал (без вътрешни ограничения за въртящия момент).
 • Висока мощност съпоставима към теглото.
 • 16 различни корпуси за сдвоени помпи.

Детайлна информация


Аксиално-бутални помпи - серия F11

 • Налягания до 420 бара.
 • Висока обща ефективност (ниски загуби).
 • Поемане на високи външни натоварвания на вала.
 • Добра устойчивост на вибрации и температурни шокове.
 • Доказана надеждност.
 • Лесен за обслужване.
 • CETOP, ISO и SAE версии са налични.

Детайлна информация


Аксиално-бутални помпи - серия F12

 • Налягания до 480 бара.
 • Много висока мощност.
 • Висока обща ефективност.
 • Малък размер на корпуса.
 • Налични са ISO, SAE и версии за вграждане.
 • Доказана надеждност.
 • Лесен за обслужване.

Детайлна информация


Направи запитване