Регулируеми мотори


Регулируемите хидравлични мотори имат по-сложна структура, която позволява обемът на мотора да бъде регулиран, за да се увеличи или намали количеството течност, което се премества в един цилкъл на работа. Гамата на Parker включва широка диапазон от аксиално-бутални и радиално-бутални регулируеми мотори с вариативни обеми, скорости, налягания, дизайн и аксесоари.


Аксиално-Бутални Мотори

 • Много високи работни скорости
 • Съотношение на обемът 5:1
 • Налягане до 480 bar
 • Възможност за много високи мощности
 • Висок въртящ момент
 • Ниско тегло
 • Висока обща ефективност
 • Аксиални или странични отвори
 • ISO, SAE и касети версии

Детайлна информация


Радиално-Бутални Мотори

 • Регулиращ обем на мотора
 • Избираеми обеми
 • Висок въртящ момент: от 90% до 95% от теоретичния
 • Висок контрол при много ниска скорост
 • Висока ефективност: до 98%
 • Ниски нива на шум
 • Устойчивост на термични шокове
 • Реверсивност
 • Удължен живот на лагерите
 • Вариативност от аксесоари

 

Детайлна информация


Направи запитване