Нерегулируеми мотори


Ние предлагаме огромна гама от нерегулируеми хидравлични мотори с голям диапазон от обеми, присъединявания и настройки. Нашата гама включва:

 • Зъбни мотори.
 • Пластинкови мотори.
 • Героторни мотори.
 • Аксиално-бутални мотори.
 • Радиално-бутални мотори.

Зъбни Мотори

 • Отлична производителност
 • Висока ефективност
 • Ниски нива на шум при високи работни налягания
 • Стандартини присъединявания и отвори
 • Възможност за интегриране на клапани
 • Конфигурации с общ вход за паралелно свързане

Детайлна информация


Пластинкови Мотори

 • Голяма обща ефективност
 • Висок въртящ момент
 • Много ниско ниво на шум
 • Ниска честота на пулсации
 • Вариативност от присъединявания и входове
 • Широка гама от възможности за вграждащи клапани към моторите

Детайлна информация


Героторни Мотори

 • Голяма обемна ефективност
 • Пълно охлаждане на шпонкoвите канали и вала
 • Уплътнение на вала издържащо високи налягания
 • Голям въртящ момент
 • Дълъг живот
 • Висока производителност и в двете посоки на въртене (серия ТЕ)
 • Много компактен дизайн (серия TL)

Детайлна информация


Аксиално-Бутални Мотори

 • Много висока скорост на работа и бързи ускорения
 • Възможности за клапан за предпазване от кавитация
 • Налягане до 480 bar
 • Висока обща ефективност (ниски загуби)
 • Позволяват високи външни натоварвания на вала
 • Добра устойчивост на вибрации и температурни промени
 • Доказана надеждност
 • Лесен за обслужване
 • CETOP, ISO и SAE версии

Детайлна информация


Радиално-Бутални Мотори

- Двоен обем на мотора (Серия MRD,MRDE)

- Висок въртящ въртящ момент: от 90% до 95% от теоретичния

- Висок контрол при много ниска скорост

- Висока ефективност: до 98%

- Ниски нива на шум

- Устойчивост на термичен шок

- Реверсивност

- Удължен живот на лагерите

- Вариативност от аксесоари

Детайлна информация


Направи запитване