Термопластика/Mедицинска технология


Разнообразни материали от POM и PVDF, както и широка гама от свързващи системи позволявяват широк спектър от възможни приложения.
В това число се включват приложения както в медицинската технология, така и във фармацевтичния сектор.


Направи запитване