Високо налягане


Тази категория осигурява информация относно системите, които се използват при високи налягания до 1500 bar,  както и за различни приложения  в мобилната, стационарната и индустриалната хидравлика. Също така, тук може  да откриете и нашата гама от адаптери за високо налягане, които са нужни за по-голяма част от хидравличните измервания. 


Направи запитване