Диагностика


Хидравличните линии трябва да се следят постоянно за налягането и качеството на хидравличната течност. С продуктите за диагностика на Parker тези тестове може да се извършват дори и по време на работа под налягане, с цел ограничаване на смущенията и минимално износване в процеса на работа.   


Направи запитване